XIX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia 2017. november 7-9.

Az EFOP 3.2.1 Tehetségek Magyarországa projekt egy önálló, Tehetséggondozás címet viselő szekció keretében mutatta be eddigi eredményeit a XIX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián

1999 óta minden év őszén találkoznak az ágazat irányítói, a köznevelési szakértők, szaktanácsadók, intézményfenntartók, felsőoktatási szakemberek, intézményvezetők, pedagógusok Hajdúszoboszlón, egy országos szakmai konferencián.

Az oktatás jövőképe – a tudás új értelmezése a digitális világban című XIX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia teret adott a szakmai vélemények, tapasztalatok megvitatásának, informálta a résztvevőket az aktuális oktatásirányítási tervekről, intézkedésekről, fejlesztésekről, amelyek segítséget nyújtanak a pedagógusoknak, szakembereknek a 2017/18-as tanév feladatainak elvégzéséhez.

Az idei konferencia kiemelt témája volt az új NAT koncepciója és kidolgozásának aktuális állapota, valamint a digitális fejlesztések – Digitális Oktatási Stratégia (DOS) megvalósítása – és az EFOP-os és GINOP-os projektek bemutatása.

A résztvevők megismerhették a köznevelés, a szakképzés előtt álló feladatokat, az ágazati irányítás terveit, szándékait, fejlesztési elképzeléseit az oktatás eredményességének és minőségének biztosítása érdekében, illetve az Európai Unió által finanszírozott, a nevelési-oktatási rendszert érintő fejlesztési projekteket, valamint a jövőben induló fejlesztési irányokat. Az intézmények segítséget kaptak ahhoz, hogy felkészülhessenek a köznevelési rendszert érintő aktuális változásokra, intézkedésekre.

Az Új Nemzedék Központ részéről Jávor Balázs tehetségfejlesztési igazgató tartott plenáris előadást Tehetséggondozás – tehetséges fiatalok: az Új Nemzedék Központ kutatási eredményei és fejlesztései címmel.

Az EFOP 3.2.1 Tehetségek Magyarországa projekt egy önálló, Tehetséggondozás címet viselő szekció keretében mutatta be eddigi eredményeit a XIX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia második napján, 2017. november 8-án. A szekciót az Új Nemzedék Központ és a MATEHETSZ közösen szervezte, keretében mindkét szervezet két-két előadást tartott. 

A tutorrendszer kialakításáról és működtetéséről Bajor Péter, a MATEHETSZ ügyvezetője nyújtott átfogó tájékoztatást, majd az Új Nemzedék Központ képviseletében Elter András szakmai vezető A tehetségvesztés csökkentése a kutatás és fejlesztés eszközrendszerével címmel a projektben elindult tehetségazonosítási pilot program tapasztalatairól számolt be. Győryné Csomó Ildikó a MATEHETSZ alprojektvezetője a Csibésztúra honlap képességfejlesztő játékait és gyakorló feladatait mutatta be a megjelent pedagógusoknak, zárásként pedig Sinka Edit az Új Nemzedék Központ munkatársa Az egyenlő hozzáférés esélyeiről beszélt, és arról, hogy a projekt mely feladatai tudnak ehhez a célhoz közelebb juttatni, kiemelve a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek 38 intézményből álló hálózatában rejlő lehetőségeket.