A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségét (Matehetsz) azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések hívták életre, amelyek évek, évtizedek óta magas színvonalon foglalkoznak a tehetséges fiatalok segítésével. A tehetségsegítő programok koordinálása mellett a szövetség célkitűzése, hogy lehetőséget teremtsen a magyarországi és a határon túli magyar tehetségsegítéssel foglalkozó szervezetek számára álláspontjuk egyeztetésére. Fontos célkitűzésünk továbbá, hogy a hazai és külföldi példák, jó gyakorlatok tanulmányozásával és a szakmai fórumok megszervezésével lehetőséget biztosítsunk a tapasztalatcserére, és segítsük, támogassuk a tehetséggondozás fejlődését a hazai köznevelés keretében is. A Matehetsz a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács jogi képviseletét is ellátó szervezetet, állandó meghívottja a hazai források felhasználását koordináló Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumnak, amelyet a mindenkori oktatási tárcavezető elnököl.

Az egyesületet 2006-ban 14 szervezet alapította, jelenleg 38 tagszervezete van. A Matehetsz jelentős szerepet vállalt az Országgyűlés által 2008 decemberében széles politikai konszenzussal elfogadott Nemzeti Tehetség Program kidolgozásában, azóta pedig ennek megvalósításában: eddigi története alapján elmondható, hogy az állami és civil munkamegosztásra épülő Nemzeti Tehetség Programban a civil oldalon vezető szerepet tölt be. A Matehetsz tevékenységének is köszönhetően mára széles társadalmi és politikai összefogás született a tehetségek felfedezése, gondozása érdekében. Ennek az összefogásnak egyik eredményeként valósulhatott meg kiemelt projektként (a Szövetség projektgazdai koordinálásában) az Európai Unió támogatásával a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program (2009-2011) és a Tehetséghidak Program is (2012-től 2015 augusztusáig).

A Matehetsz szervezeti egységeként működik a mára már több mint 1400 tehetségpontot számláló tehetséghálózat kiemelt egysége, a Nemzeti Tehetségpont, valamint a nemzetközi perspektívát bevonó Budapesti Európai Tehetségközpont is.

A magyarországi tehetségprogramok elismerését is kifejezi az a tény, hogy Csermely Péter professzort, a Matehetsz tiszteletbeli elnökét idén második alkalommal választották meg (újabb 4 évre) az Európai Tehetségtanács (ECHA) elnökévé.

További információk találhatók: