Nemzeti Tehetség Központ

A Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NTK) 2019-ben jött létre. Az NTK olyan intézmény, amely ott van, ahol a fiatalok: Budapesten és országosan, fiatalok számára nyitott közösségi terekben, rendezvényeken, népszerű fesztiválokon, külföldön, hazai és nemzetközi konferenciákon, oktatási intézményekben és tehetséggondozásra fókuszáló eseményeken egyaránt. A központ szolgáltatásaival, programjaival közvetlenül, több, mint 100.000 fiatal találkozott ezidáig.

Kutatások bizonyítják, hogy a magyar fiatalok – hasonlóan európai társaikhoz – bizonytalanok saját jövőjükkel kapcsolatban. Ugyanakkor az EB szereplés és a riói olimpia sikerei azt is megmutatták, hogy a magyar fiatalok vágynak a sikerre és arra, hogy tehetségüket kibontakoztathassák. A bennük rejlő kettősségnek azonban figyelemreméltó következményei is vannak: sokszor magárahagyatottság-érzetük van, közösségnélküliek és a generációk közötti kommunikáció is elsekélyesedik. Ez a szociális tőke gyengülésén és leépülésén túl, mérhető gazdasági kiesést is okozhat idővel.

Azt gondoljuk, hogy a trend megfordításához jól működő és aktív közösségekre van szükség, amelyekből a fiatalok inspirációkat meríthetnek, és fejleszthetik szociális képességeiket, tudásukat, szociális tőkéjüket.

A 12-25 év közötti célcsoport igényeihez igazodó ifjúságszakmai események és sportprogramok mellett az NTK közösségépítő, tehetséggondozó és mentoráló szerepet is vállal, kutatásokat végez, szakmai programokat, hazai és Európai Uniós forrásokból finanszírozott projekteket valósít meg.

A 6,5 milliárd forint összegű európai uniós forrásból megvalósuló EFOP-3.2.1-15-2016-00001 – „Tehetségek Magyarországa” című projektet a Nemzeti Tehetség Központ és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) közösen, konzorcium formájában valósítja meg 2020-ig. A program célja többek között a tehetségazonosítás elősegítése és tehetséggondozó programok támogatása, kialakítása. Emellett a tehetségsegítő hagyományok őrzése, gazdagítása és a nevelési-, oktatási intézmények szakmai tevékenységének fejlesztése is nagy hangsúlyt kap a projektben.

Az „Új Nemzedék Újratöltve” c. kiemelt projekt célja a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése, nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjának megerősítése, a helyi ifjúsági közösségek és az önkéntes tevékenység támogatása.  Ehhez kapcsolódóan az ÚNK húsz közösségi teret üzemeltet, melyekben   több mint 10 ezer programot valósít meg 2020-ig. A Nemzeti Tehetség Központ tehát országos hálózatot építve minden megyeszékhelyen, továbbá Budapesten, összesen 20 felszerelt, szakmai és szabadidős programokat egyaránt kínáló közösségi térrel várja a fiatalokat.

Az NTK a Nemzeti Tehetség Program keretében is kiemelten foglalkozik a tehetségsegítéssel. Számos, már a 2015. és 2016. évi forrásokból kiírt NTP pályázat megvalósításában működött és jelenleg is működik közre.

A Nemzeti Tehetség Programban az NTK közösségi teret nyitott és működtet Angliában. A Londoni Közösségi Tér és Ifjúsági Iroda alapvető célja az Egyesült Királyságban élő magyar tehetségek felkutatása, számukra olyan alternatív lehetőségek biztosítása, amelyek elősegítik, hogy Magyarországon megtalálhassák tehetségük kibontakoztatásának, tovább fejlesztésének lehetőségeit. Ennek érdekében a szigetországban és itthon egyaránt szakmai programokat, különféle kompetenciafejlesztő tréningeket, képzéseket, mentorprogramot, tehetséggondozó és tanácsadó rendezvényeket, workshopokat szervez az Angliában élő magyar fiataloknak.

Az NTK, a 2016-ban kiírt NTP pályázatokat tekintve idén nyolcban tudja a megkezdett tehetségfejlesztési programokat folytatni és tovább fejleszteni, így különféle kiadványok, tanulmányok készítésében és megjelentetésében működik közre, készségfejlesztő programok, képzések, szakmai napok, hazai és nemzetközi konferenciák szervezését végzi.

Tevékenységei közé tartozik többek között a tehetségfejlesztő szervezetek, közösségek támogatása, a tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen és túl, a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj alumni rendszerének kialakítása és működtetése, közösségépítő szakmai rendezvények és a köznevelésben dolgozók tehetséggondozó szakmai munkáját segítő események szervezése és lebonyolítása, a tehetséggondozó szakemberek és szervezetek elismerése, amelyeket számos olyan nagyszabású rendezvény lebonyolításán keresztül végez, mint az Országos Tehetséggála keretében szervezett "Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjak átadása, de a Nemzeti Tehetség Program programjait, célkitűzéseit országos szinten 5 állomáson át népszerűsítő Tehetség Roadshow rendezvénysorozat teljes körű szervezését is az NTK bonyolítja. A roadshow-k egyik célja, hogy ezek az események a tehetséges fiatalok, a szüleik és családtagjaik, a pedagógusok és a tehetséggondozó szakemberek tapasztalatcseréjének színterei legyenek.

Az NTK számára a magyar vonatkozású sportesemények támogatása, fiatalokból álló szurkolói klubok erősítése kiemelt fontosságú. A 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokság idején közel 5 000 fiatal szurkolta végig a magyar válogatott sikereit a Nemzeti Tehetség Központ budapesti és megyeszékhelyeken található tereiben, kültéri vetítésein.

Az NTK ingyenes szolgáltatásaival, programjaival több, mint 400 ezer fiatal találkozott idáig. A 2016-2020 közötti időszakban tovább kívánjuk emelni az elért fiatalok számát, melynek keretében legalább 800 ezer elérést tűztünk ki célul.