Kiadványok

Tehetségműhely kiadványok katalógusa

A Tehetségek Magyarországa című, EFOP 3.2.1-15-2016-00001 számú fejlesztési projekt célja, hogy minden tehetséges magyar fiatal esélyt kapjon tehetsége felfedezésére, kibontakoztatására és fejlesztésére a konvergencia régiókban. E cél elérése érdekében az Új Nemzedék Központ, majd...

Mentorprogram interjúk

Mentorprogram interjúk

Tehetségműhely 14. A kibontakozó tehetség felismerését elősegítő képességmérések egyéni helyzetben

A kötet áttekinti a tehetségazonosítás szakmai kérdéseit, majd bemutatja azokat a mérőeszközöket, amelyek a Nemzeti Tehetség Központban az elmúlt években készültek. Ezek olyan papír–ceruza tesztek, amelyek a kiemelke¬dő intelligencia és kreativitás azonosítására alkalmasak. A tesztek...

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek tapasztalatai és eredményei (2016–2021)

Az MTM olyan nevelési-oktatási intézmény, amely kiemelten tehetséges tanulók gondozását támogató szakmai csoporttal („tehetséggondozó szakmai csoport”) és programmal rendelkezik.

Tehetségműhely 13. Válogatás a tehetséggondozás nemzetközi szakirodalmából

Válogatás a tehetséggondozás nemzetközi szakirodalmából

A Nemzeti Tehetség Központ online mérési rendszere (Tehetségműhely 12.)

A Nemzeti Tehetség Központ 2016 óta dolgozik a tehetségszűrés és tehetségazonosítás rendszereinek, és komplex eszközeinek fejlesztésén. Az elmúlt 5 év során teljes körű tehetségazonosítási rendszert, és ehhez kapcsolódó eljárásrendet alakítottunk és próbáltunk ki, ami egyéni tanulói...

Tehetséges diákok motivációs állapota

A motiváció tehetséggondozásban betöltött szerepét évtizedek óta mind az elmélet, mind a gyakorlat felismeri és elismeri. A kötet kiinduló kérdésfelvetése, hogy vajon a motiváció feltétele-e a tehetséggondozásban való részvételnek, vagy pedig a motiváció alakítása, formálása a...

Tehetséggondozáshoz kapcsolódó tartalmi elemek a pedagógusképzésben

A tehetséggondozás sikere a tehetséges fiatalon, a családján és a vele foglalkozó pedagógusokon múlik elsősorban.

Tehetséges Pedagógus - Megjelent a tehetségműhely sorozat 9. kötete

A Tehetséges pedagógus című kötetben egy kutatás eredményeit mutatjuk be, melyet azzal az elsődleges céllal végeztünk el, hogy a pedagógusképzés és -továbbképzés szempontjából is hasznos javaslatokat fogalmazhassunk meg a kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok szakmai...

Iskola és a család a tehetséggondozásban - Megjelent a Tehetségműhely sorozat 8. kötete

A tehetséggondozás legnagyobb célcsoportját iskolás korú gyerekek alkotják, akiknek két alapvető közege az iskola és a család. Idejük legnagyobb részét ebben a két közösségben töltik, így a tehetségük felismerésére és későbbi kibontakoztatására tanáraik és szüleik tudnak a legnagyobb...

Oldalak