Kiadványok

Megjelent a Tehetségműhely sorozat 4. kötete

A munkaerőpiaci tehetséghasznosulás címmel, a Nemzeti Tehetség Központ gondozásában megjelent a sorozat 4. kötete.

Mozgó célpont - a tehetség és a változás kutatásának lehetőségei

Az előadás a Tehetségek Magyarországa projekt kutatási programját tekinti át, fókuszban a konferenciasorozat aktuális állomásának fő témáját adó követő kutatásokkal. A 2016–2020 között megvalósuló uniós fejlesztési projekt keretében egy tizenhat témából álló kutatási program valósul...

Egyenlő hozzáférés a tehetséggondozáshoz

Kállai Gabriella szociális munkás, szociológus. Kutatói pályáját az Oktatáskutató Intézetben kezdte, munkáiban elsősorban oktatási egyenlőtlenségekkel, lemorzsolódással, korai iskolaelhagyással, tehetséggondozással foglalkozik. Jelenleg az ELTE BGGYK tudományos főmunkatársa.

A tehetséges diákok motivációs állapota (követő kutatás)

A „Tehetségek Magyarországa” projekt keretében 2017 novembere és 2019 áprilisa között végzett kutatásunk azt vizsgálta, hogy a tehetséggondozó programokba belépő tanulók milyen motivációs jellemzőkkel bírnak, és ezek hogyan változnak a programban eltöltött első két év alatt.

Tehetség és reziliencia

A prezentációban a mintába került diákok és pedagógusaik válaszai alapján a tehetség és reziliencia mutatók mentén feltárt sajátosságok, jellemzők bemutatását tesszük meg. A diákok kutatás során feltáruló veszteségeinek, nehézségeinek ismertetésén túl, azon külső és belső...

Tehetség életpálya mintázatok (követő kutatás)

A kutatás résztvevői középfokú tanulmányaikat befejező tehetséges fiatalok voltak, akikkel kérdőíves felmérés és félig strukturált interjú készült. A kérdések az életpálya alakulását befolyásoló tényezőkre, az életesemények hatására, családi és iskolai szociális tényezők szerepére...

Tehetségszempontú átjárhatóság

Az átjárhatóság egyszerre jelenti a vertikális mozgás, illetve a képzések közötti mobilitás igényét, valamint ezek megvalósítási lehetőségét is.

A Tehetségek Magyarországa Program fejlesztési eredményei

Jávor Balázs, a Nemzeti Tehetség Központ stratégiai igazgatójának előadása a XXI. Országos Szakértői Konferencián.

Egy hazai fejlesztésű kreativitás teszt

Egy hazai fejlesztésű kreativitás teszt felhasználása hátrányos helyzetű tanulók kiemelkedő képességeinek azonosításához. Szitó Imre és Rákóczi Emese kutatók előadása a XXI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián.

Tehetség és időbeliség

Elter András, a Tehetségek Magyarországa projekt szakmai vezetője előadása a XXI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián.

Oldalak