A tehetséges diákok motivációs állapota (követő kutatás)

A „Tehetségek Magyarországa” projekt keretében 2017 novembere és 2019 áprilisa között végzett kutatásunk azt vizsgálta, hogy a tehetséggondozó programokba belépő tanulók milyen motivációs jellemzőkkel bírnak, és ezek hogyan változnak a programban eltöltött első két év alatt.

A kutatásban olyan 5., 7., 9. osztályos tanulók vettek részt, akik a 2017/2018-as tanév őszi félévében kezdték meg tanulmányaikat egy olyan köznevelési intézményben, amelynek képzési kínálatában valamilyen tehetséggondozó program is megjelenik. A vizsgálati csoportot a tehetséggondozó programban részt vevő diákok, a kontroll csoportot ugyanabba az intézménybe és azonos évfolyamra járó, de tehetséggondozó programban részt nem vevő diákok alkották. Az online kérdőívet a kutatás első szakaszában (2017. szeptember–2018. április) összesen 19 intézmény 947 tanulója, a kutatás második szakaszában (2019. január–2019. április) összesen 18 intézmény 712 tanulója töltötte ki. A kutatásban kérdőíves módszerrel a következő változókat vizsgáltuk: teljesítménycélok, flow, énhatékonyság, alulteljesítés, tanulói önszabályozás, siker-kudarc attribúció.

Dr. Gaskó Krisztina: Az elmúlt években az oktatásfejlesztés területén dolgozik, illetve óraadóként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán indított Fejlesztőpedagógus szakirányú pedagógus-továbbképzésében tanít. Korábban iskolapszichológusként és a pedagógusképzésben tanulási kompetenciák fejlesztésével foglalkozott, ez egyben fő kutatási területe is. Dr. Pajor Gabriella, PhD: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológia Karának adjunktusa. Több mint 15 éve vesz részt pszichológus hallgatók képzésében (a tanácsadás és iskolapszichológia programban) és a kar tanárképzésében, mind az alap-, mind a szakirányú képzésekben.  Fő kutatási területe a tanulói motiváció.

Dokumentumok: 
CsatolmányMéret
PDF ikon gask_p1.pdf946.3 KB