Tehetségszempontú átjárhatóság

Az átjárhatóság egyszerre jelenti a vertikális mozgás, illetve a képzések közötti mobilitás igényét, valamint ezek megvalósítási lehetőségét is.

Az egyéni tanulási útvonalak biztosításának szükségessége ma már evidencia. A törvényi szabályozások köre szűkebbnek mondható a tehetségszempontú átjárhatóságra vonatkozóan. Szisztematikus megközelítéssel elemeztük a sza- bályozásokat befolyásoló fontos – de esetlegesen mégis kevésbé előkerülő – szempontokat; valamint a pedagógiai gyakorlat ezt támogató hangsúlyait. A kiindulási alapot többek között az iskolák nézőpontjai, a nemzetközi jó gyakorlatok, a tehetséges diákok hangja adták. Milyen – az átjárhatóságra utaló – elemeket lehet azonosítani nemzetközi színtéren? Felmerül-e és ha igen, hogyan a validálás lehetősége a különböző átjárhatósági kérdésekben Magyarországon? Milyen eljárásrend létezik ma a gyakorlatban ezzel kapcsolatban? S a fentieken túl: hogyan biztosítható a méltányosság, azaz, hogy a lehetőségek mindenki számára elérhetőek legyenek.

Dr. Seres-Busi Etelka, pszichológus, neveléstudományi szakember. Egyetemi docens a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen és óraadó oktató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol évekig volt a tehetségfejlesztő szaktanácsadó szakirányú pedagógustovábbképzési szak szakfelelőse. Jelenleg is több tárgyat oktat a tehetség összetevőivel, alulteljesítéssel, kommunikációval kapcsolatban. Az ELTE Neveléstudomány című folyóirat Szemle rovatának társszerkesztője.
 

Dokumentumok: 
CsatolmányMéret
PDF ikon seres_1.pdf405.21 KB