Akkreditált pedagógus-továbbképzéseink

A Nemzeti Tehetség Központ az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú, „Tehetségek Magyarországa” projekt keretein belül az alábbi akkreditált pedagógus-továbbképzéseket kínálja térítésmentesen a köznevelési intézmények pedagógusai számára:

A tehetség felismerése és gondozása az iskolában

A tehetséges és a tehetséges alulteljesítő tanulók jellemzőinek felismerését támogató módszerek mindennapi gyakorlatba történő integrálását, azok szakszerű alkalmazását, a tehetségprogramok megvalósítását segíti a képzés. Hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy az iskolai tehetségfelismerést érintő döntéshozatal folyamata és kommunikációja is még eredményesebben valósuljon meg az intézményekben.

További információ ITT található a képzésről. 

 

Tehetségbarát tanítási módszerek

A továbbképzés lehetővé teszi, hogy segítségével a résztvevők megismerjék a tehetségbarát osztálytermi gyakorlat alapelveit és legfontosabb módszereit, képessé váljanak kreatív, nyitott és elfogadó osztálytermi légkört teremteni, változatos módszereket alkalmazni, sokoldalúan differenciálni, valamint képesek legyenek a tehetségesek számára egyedi fejlesztő programok kidolgozására, megvalósítására. 

További információ ITT található a képzésről. 

 

A természet, a szabadtéri tevékenységek (outdoor education) és a komplex tanulásszervezési formák fontossága és lehetőségei a tehetséggondozásban

A képzés a pedagógusok számára lehetővé teszi, hogy megismerjék a természet és a szabadtéri tevékenységek révén a tehetségek kibontakoztatásának lehetőségeit, és a különböző módszerek és komplex tanulásszervezési formák alkalmazásával további produktivitásra sarkallják tanítványaikat – tantárgytól függetlenül.

További információ ITT található a képzésről.

 

A projektpedagógia és az élménypedagógia lehetőségei a műszaki- és természettudományi szemléletformálásban, tehetséggondozásban

A természettudományi-műszaki nevelés és tehetséggondozás kihívásaira gyakorlatorientált megoldásokat kínáló képzés a komplex, interaktív tanulásszervezési eljárások, projektpedagógiai és élménypedagógiai módszerek alkalmazásához is változatos eszköztárat biztosít.

További információ ITT található a képzésről.

 

Utak és lehetőségek tehetségmentorok számára

A képzés speciális célja a tehetséggondozással foglalkozó szakemberek/pedagógusok kompetenciáinak erősítése, valamint a képzés során a résztvevők a mentorálás elméleti és gyakorlati aspektusainak megismerésével olyan új szemlélettel és ismeretekkel gyarapodnak, amelyek elősegítik az intézményeikben zajló tehetséggondozó munka még eredményesebbé tételét – tanórai keretek között és azon kívül egyaránt.

További információ ITT található a képzésről.

 

Személyiségformálás tehetségmentorálással – Tehetségek szocio-emocionális és motivációs erőforrásainak fejlesztése

Képzésünket főként tehetséggondozással, tehetségsegítéssel foglalkozó szakembereknek ajánljuk, akik a képzés során (mentor-mentorált kapcsolatban) képessé válnak a tehetséges tanulók nem-kognitív készségeinek (önértékelés, szociális készségek, mesteri motiváció, reziliens megküzdés, életpálya tervezés) felismerésére és fejlesztésére, így megismerik az iskolai környezetben problematikusnak és alulteljesítőnek mutatkozó, de kiemelkedő képességű tanulók egyéni erőforrásait.

További információ ITT található a képzésről.

 

Felkészítés az iskolai 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés lebonyolításához és a tehetségígéretek kapcsán felmerülő intézményi feladatok koordináláshoz (Mérési felelős)

Továbbképzésünk az 5. évfolyamot tanító pedagógusoknak szól, akik egy innovatív tehetségazonosítást támogató online mérési rendszer megismerésén és alkalmazásán túl intézményi sajátosságaiknak megfelelően segítséget kapnak a területi releváns szereplők beazonosításában, saját kapcsolati hálójuk megtervezésében, a nevelőtestületben érintett pedagógusok tehetségsegítő tevékenységének koordinálásában.

További információ ITT található a képzésről.