Modern eszközök segítik az egri MTM tehetséges diákjait

2020. őszén az egri Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium több, mint 900.000 Ft értékben vehetett át tehetségfejlesztő eszközöket a Nemzeti Tehetség Központtól az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 „Tehetségek Magyarországa” című projekt keretében.

Az iskola egyike a Nemzeti Tehetség Központ támogatásával működő 39 Minősített Tehetséggondozó Műhelynek (MTM), amelyek legfontosabb céljai módszertanilag megalapozott tehetséggondozó programok biztosítása tehetséges tanulók számára, tehetséggondozó szakmai támogatás nyújtása pedagógusok részére, valamint a tehetségtámogató társadalmi környezet előmozdítása. Az eszközök között 3D nyomtató, tabletek, sztereó mikroszkóp és ritmuskészlet is található, amelyek változatos területeken teszik lehetővé a tehetséges tanulókkal való foglalkozást. 

A „Tehetségek Magyarországa” című projekt 2016. január 4. és 2021. március 31. között valósul meg az Európai Unió támogatásával, illetve a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. mint konzorciumvezető és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, mint konzorciumi partner közreműködésével a konvergencia régiókban, több mint 6 Mrd Ft támogatási összeg felhasználásával. A Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt célja a tehetségazonosításon, illetve csoportos és egyéni fejlesztésen alapuló tehetséggondozó szolgáltatások kialakítása, a tehetséggondozás működő rendszereinek továbbfejlesztése, összekapcsolása és koordinációja, a tehetséggondozó szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása, a tehetség kibontakoztatására lehetőséget nyújtó programok és szolgáltatások támogatása, valamint a tehetségtámogató társadalmi környezet megteremtése.

A Nemzeti Tehetség Központ az EFOP-3.2.1 projekt keretében tehetségmérő eszközök fejlesztését, valamint a területet érintő kutatásokat koordinál, pedagógus-továbbképzéseket fejleszt és szervez, továbbá népszerűsítő és szakmai rendezvényeket valósít meg, támogatja és fejleszti a projekt keretében létrejött Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózatát. 

„A projekt, illetve annak tükörprojektjeinek kiemelt célja, hogy minden tehetséges magyar fiatal esélyt kapjon tehetsége felfedezésére, kibontakoztatására és fejlesztésére.” – vallja Würtz Csilla a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője. 

A Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium tantestülete fennállása óta élen jár mind a közismereti tárgyak, mind az informatikai és a közgazdasági szakirányú szakképzés területén az új utak keresésében, az oktatás módszertani és tartalmi megújításában. Az átadott eszközök elsősorban a műszaki tudományok és informatika területén tehetséges tanulók fejlesztését segítik, ugyanakkor a ritmuskészletnek a művészeti tehetséggondozásban vehetik majd hasznát.