Tehetség életpálya mintázatok (követő kutatás)

A kutatás résztvevői középfokú tanulmányaikat befejező tehetséges fiatalok voltak, akikkel kérdőíves felmérés és félig strukturált interjú készült. A kérdések az életpálya alakulását befolyásoló tényezőkre, az életesemények hatására, családi és iskolai szociális tényezők szerepére irányultak, valamint a pályaorientáció folyamatát, a tehetségesekre jellemző dilemmákat, motiváló és gátló tényezőket, karrierterveket térképezték fel. Az adatgyűjtés két lépésben zajlott, az első interjút követően egy év múlva történt a résztvevők utánkövetése.

Kun Richárdné klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, a fővárosban és Pest megyében szerzett tapasztalatot pedagógiai szakszolgálatnál iskolapszichológusként, nevelési- és pályaválasztási tanácsadóként, valamint sajátos nevelési igényű fiatalok szakértői vizsgálatában. Jelenleg gyermekpszichiátrián ambuláns ellátásban dolgozik.