Válogatott nemzetközi tehetségbibliográfia

A Válogatott nemzetközi tehetségbibliográfia a kutatókat, tehetséggondozó szakembereket és a téma iránt érdeklődőket kívánja segíteni a folyamatosan fejlődő, bővülő nemzetközi szakirodalomban való eligazodásban.

Ennek érdekében a rendelkezésre álló forrásokat a lehető legszélesebb körben gyűjtöttük össze, több lépcsőben szűrtük és tematizáltuk. E munka eredményeként alakult ki ez az összefoglaló munka, amely 1024 nemzetközi szerzőtől származó tehetség tárgyú szakirodalmi közlés adatait összegzi.

A bibliográfia tartalma a következőképpen épül fel:
• tartalmazza a legjelentősebb tudományos adatbázisokban megtalálható kiemelkedő külföldi szakirodalmakat és a legfrissebb kutatási eredményeket 2006-tól, továbbá a legtöbbet hivatkozott, 2006 előtti irodalmakat,
• felöleli a tehetséggondozás széles területének főbb témáit,
• kiterjed a releváns monográfiák, tanulmánykötetek, kézikönyvek, lektorált folyóiratok tanulmányainak, valamint felsőoktatási intézmények, kormányzati szervek, hivatalok, tankerületek tehetséggondozást érintő kiadványainak, külföldi és nemzetközi tehetséggondozó
civil szervezetek – szakmai publikációs követelményeknek megfelelő – kiadványainak áttekintésére,
• bemutatja az angol, német és francia nyelvű legfontosabb publikációkat az alábbi tematikai egységekbe csoportosítva:
I. Tehetségelmélet (tehetségdefiníciók, tehetségmodellek)
II. Tehetségjegyek (a tehetséges személyekre jellemző személyiségvonások, képességprofilok,
kettős különlegességű személyek stb.)
III. Tehetségfelismerés (területei, módszerei, eszközei, rendszerei)
IV. Tehetséggondozás, -fejlesztés (területei, módszerei, rendszerei, jó gyakorlatai)
V. Tehetségutak (nyomon követés, pályakövetés, tehetségvesztés, sikeresség)
VI. A tehetséggondozás szereplői (pedagógus, pszichológus, mentor, szülő stb.)
VII. Tehetségtámogató környezet (iskola, család, társadalom, oktatáspolitika)

A kiadványban tudományos adatbázisokból gyűjtött, de az interneten szabadforrású irodalomként is elérhető tételek is elérhetőek. 

A válogatott nemzetközi tehetségbibliográfia kiadványunk a linkre kattintva tekinthető meg.

Dokumentumok: