Tehetséggondozás témában tartottak konferenciát a V4 országok

Március 23-án nagyszabású nemzetközi tehetségkonferenciát tartottak az Országházban a Budapest Talent Summit rendezvénysorozat keretében, a V4-es országok közreműködésével. Az Új Nemzedék Központ által szervezett háromnapos rendezvénysorozat második, nemzetközi napjának fő témája a tehetséggondozás ügyének V4 országokat érintő, 21. századi kihívásainak és lehetőségeinek megvitatása volt. A eseményen részt vettek a hazai és partnerországbéli szaktárcák, tehetséggondozó szervezetek és intézmények vezetői és szakértői.

Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország sok tekintetben hasonló helyzetben van. Hasonlóságuk az oktatási rendszert tekintve részben történelmi okoknak tulajdonítható, részben pedig a jelen gazdasági, társadalmi, geostratégiai helyzetüknek.

A konferencia megerősítette a feleket abban, hogy két területen kiemelten fontos feladatunk van: a tehetségek felismerése és az iskolarendszerben rendelkezésre álló eszközökkel való fejlesztése, valamint a fiatal tehetséges munkavállalók megtartása és boldogulásuk biztosítása. A konferencia szakmai programja a két területre kiemelt figyelmet szentelt. Az elhangzó előadások és beszédek az általános helyzet- és jövőképek felől fokozatosan közelítettek a konkrét jó gyakorlatok, eredmények, valamint a konkrét jövőbeni lehetőségek és megoldások felé.

A konferencia időtartama alatt a tagállamok miniszteri szintű együttműködési nyilatkozatot írtak alá, amelyben megerősítették a fiatal tehetségek támogatására vonatkozó elkötelezettségüket. Kiemelt fontosságúnak tartják a V4 országok együtt gondolkodását annak érdekében, hogy a tehetséggel való gazdálkodás terén mutatkozó hasonló problémákra közös megoldási javaslatokat tudjanak megfogalmazni.

A rendezvényen a V4 országok fiatal tehetségei is teret kaptak a bemutatkozásra: zenész fiatalok produkciói színesítették a programot, bajnok sakkozó gyerekekkel mérhették össze tudásukat a résztvevők a szünetben, és komoly szakmai előadásokat hallhattunk a különböző tudományterületeket és művészeteket képviselő fiatalok részéről. A V4 tehetségek munkájukról, projektjeikről szóló előadásaiban olyan jó gyakorlatokat és sikereket ismerhettünk meg, amelyek megfontolása, adaptációja a többi ország számára is kiemelkedő lehetőségeket rejthet magában, az előadók elkötelezettsége pedig mindenképpen követendő példát állít a nyomukban érkező fiatalok számára.

A konferencián elhangzott előadások prezentációi az alábbi linkeken keresztül megtekinthetők: